Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 32


STT Họ tên sinh viên Tên đề tài Chuyên ngành Tên GVHD
1. Nguyễn Thị Hà Các khu căn cứ vũ trang ở tỉnh Hòa Bình trong Cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
2. Nguyễn Thị Hương Văn hóa làng Mộ Trạch trước Cách mạng tháng Tám 1945 LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
3. Mai Thị Thu Thủy Vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
4. Nguyễn Thị Ngọc Linh Vai trò của Phật giáo đối với Cách mạng miền Nam thời kì 1954 – 1975 LSVN ThS Ninh Thị Sinh
5. Thái Thị Hoa Bước đầu tìm hiểu về quan hệ ngoại giao Việt Nam- Trung Quốc thời kỳ 1954- 1975 LSVN ThS Ninh Thị Sinh
6. Lại Thị Hà Vai trò của Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỷ XX LSVN ThS Ninh Thị Sinh
7. Lê Mai Hương Những quy phạm về chính trị trong hương ước cải lương thời Pháp thuộc (1921-1942) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
8. Phạm Thị Viên Nghệ thuật tiên phát chế nhân trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
9. Trần Thị Chiên Thương cảng Phố Hiến từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX LSVN ThS Nguyễn Văn Dũng
10. Nguyễn Văn Nam BiÕn ®æi kinh tÕ – x· héi ë lµng §ång Kþ, x· §ång Quang, huyÖn Tõ S¬n. tØnh B¾c Ninh trong nh÷ng n¨m 1986 ®Õn 2005 LSVN ThS Nguyễn Văn Dũng
11. Phạm Thị Thúy Vân Nghề làm gốm ở Chu Đậu (Nam Sách, Hải Dương) LSVN ThS Nguyễn Văn Dũng
12. Nguyễn Thị Nga Phụ nữ Việt Nam được phản ánh qua luật pháp phong kiến (từ thế kỷ XI-XIX) LSVN ThS Trần Thế Vĩnh
13. Nguyễn Thị Thành   Tìm hiểu về Hội Lim LSVN CN Nguyễn Thị Nga
14. Lê Hồng Nhung Chính sách của Mĩ ở Iraq từ năm 1991 đến năm 2008 LSTG ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
15. Phạm Thị Mến Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pônpốt – Iêng Xari LSTG ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
16. Đặng Thị Phượng Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị – văn hóa – xã hội của Vương quốc Lào thế kỷ XVI-XVII LSTG ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
17. Trần Đài Huyền Trang Vai trò của khoa học – kỹ thuật trong sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1951 – 1973 LSTG TS Bùi Ngọc Thạch
18. Trần Thị Minh Phương Giáo dục Nhật Bản thời kỳ Tôkugawa (1603-1868) LSTG TS Bùi Ngọc Thạch
19. Nguyễn Thị Yến Vai trò của con đường tơ lụa trong việc giao lưu văn hóa Đông – Tây thời cổ trung đại LSTG CN Nguyễn Thị Nga
20. Phạm Thị Thu Phương Đảng bộ huyện Tam Nông lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp trong 20 năm đổi mới (1986 – 2006) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
21. Nguyễn Khánh Thùy Đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1930 – 1954 LSĐ CN Lê Trung Nghĩa
22. Phạm Thị Tươi Đảng Cộng sản Việt Nam với vấn đề phát triển kinh tế tư nhân thời kỳ 1986 – 2006 LSĐ CN Lê Trung Nghĩa
23. Đinh Thị Trang Sách lược hòa hoãn của Đảng để giữ vững chính quyền thời kỳ 1945 – 1946 LSĐ CN Lê Trung Nghĩa
0978527421