Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 33


STT Họ tên sinh viên Tên đề tài Chuyên ngành Tên GVHD
1. Phan Thị Thúy Châm Quá trình đô thị hóa ở tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2009 LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
2. Lê Việt Chí Hoạt động đầu tư nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2009 LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
3. Nguyễn Thị Thu Kinh tế nông nghiệp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2009 LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
4. Nguyễn Thị Khánh Ly Hoạt động thăm dò, khai thác mỏ của tư bản Pháp ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1886 đến năm 1939 LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
5. Kiều Thị Nhung Cồng Chiêng trong đời sống văn hóa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
6. Nguyễn Thị Bích Huệ Kinh tế đồn điền ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1945 LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
7. Nguyễn Thị Duyên Quá trình du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ năm 1958 đến năm 1945 LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
8. Bùi Thị Hòa Chế độ tô, thuế nông nghiệp Việt Nam thời Pháp thuộc (1858-1945) LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
9. Gia Thị Hà Hương ước cải lương ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (1921 – 1942) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
10. Trần Thị Tuyết Tục lệ trong hương ước cải lương ở tổng Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình từ năm 1921 đến năm 1942 LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
11. Phạm Hồng Ngân Nho giáo Việt Nam thời Bắc thuộc (179 TCN-938) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
12. Nguyễn Thị Hòa Phong trào nữ du kích ở tỉnh Hưng Yên trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) LSVN ThS Ninh Thị Sinh
13. Chu Anh Thuần Vai trò của phụ nữ tỉnh Phú Thọ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) LSVN ThS Ninh Thị Sinh
14. Nguyễn Thị Bích Diệp Vai trò của người Hoa ở thương cảng  Hội An từ thế kỷ XVI đến XVIII LSTG CN Nguyễn Văn Vinh
15. Trịnh Mạnh Cường Hoạt động thương mại của Nhật Bản thời đại Châu Ấn thuyền (1592-1639) LSTG CN Nguyễn Văn Vinh
16. Bùi Thị Vân Vai trò của Việt Nam trong tổ chức ASEAN từ năm 1995 đến năm 2010 LSTG CN Nguyễn Văn Vinh
17. Vũ Thị Hường Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 1973 LSTG ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
18. Đỗ Kim Oanh Vai trò của đạo Hồi đối với sự ra đời và phát triển nước Arập (thế kỷ VII- thế kỷ VIII) LSTG ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
19. Phạm Văn Giềng Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1868 đến năm 1918 LSTG CN Nguyễn Thị Nga
20. Đinh Thị Khuyến Kinh tế nước Đức từ sau chiến tranh lạnh (1989 – 2009) LSTG CN Nguyễn Thị Nga
21. Vũ Hồng Thơm Quan hệ kinh tế Trung Quốc – ASEAN từ năm 1991 đến năm 2010 LSTG CN Nguyễn Thị Nga
22. Phạm Thị May Đảng bộ tỉnh Thái Bình ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền từ năm 1927 đến năm 1945 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
23. Nguyễn Thị Ngân Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương Thanh – Nghệ – Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
24. Lê Đức Thuận Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2006 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
25. Đinh Văn Luân Đảng lãnh đạo nhân dân Khu Tả ngạn sông Hồng đấu tranh vũ trang trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
26. Lưu Thị Thủy Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn từ năm 1997 đến năm 2006 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
27. Nguyễn Thị Hiển Đảng bộ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền từ năm 1940 đến năm 1945 LSĐ CN Lê Trung Nghĩa
28. Nguyễn Thị Thắm Đảng lãnh đạo kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao từ năm 1968 đến 1973 LSĐ CN Lê Trung Nghĩa
29. Vương Thị Thuận Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo  phong trào công nhân trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) LSĐ CN Lê Trung Nghĩa
0978527421