Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 34


STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Chuyên ngành

Tên GVHD

1. Bùi Kiều Anh Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1939-1945) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
2. Vi Hữu Thụ Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong những năm đổi mới (1997 – 2010) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
3. Vũ Văn Sơn Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo sự nghiệp giáo dục (1997 – 2010) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
4. Mai Thị Tuyết Đảng lãnh đạo xây dựng chiến khu Vần – Hiền Lương trong những năm 1943 – 1954 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
5. Võ Khương Duy Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Mường (1996-2004) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
6. Nguyễn Thị Hồng Sự chỉ đạo kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam LSĐ TS Khuất Thị Hoa
7. Đỗ Thị Quỳnh Đường lối ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) LSĐ TS Khuất Thị Hoa
8. Nguyễn Thị Nhung Đảng lãnh đạo xây dựng ATK Trung ương ở Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) LSĐ TS Khuất Thị Hoa
9. Nguyễn Thị Huyền Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện đường lối đối ngoại trong những năm từ 1991 – 2001 LSĐ TS Khuất Thị Hoa
10. Đỗ Thị Phượng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp văn hóa trong những năm đổi mới giai đoạn 1986 – 2001 LSĐ TS Khuất Thị Hoa
11. Lê Thị Hạnh Đảng bộ huyện Vĩnh Tường – tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo công cuộc xây dựng chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) LS Đ ThS Trần Thế Vĩnh
12. Nguyễn Thị Tỏ Đảng bộ huyện Quốc Oai – Hà Nội lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh xây dựng, củng cố chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thời kỳ từ 1945 đến 1954 LS Đ ThS Trần Thế Vĩnh
13. Nguyễn Như Nguyệt Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc khôi phục phát triển kinh tế thời kỳ 1975 – 1986 LS Đ ThS Trần Thế Vĩnh
14. Nguyễn Thị Lan Đường lối xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945 LSĐ TS Lê Văn Túc
15. Vũ Thị Lơ Đảng bộ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong những năm 1996 – 2005 LS Đ TS Lê Văn Túc
16. Dương Thị Xiêm Đảng bộ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ lãnh đạo nhân dân xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) LS Đ TS Lê Văn Túc
17. Lê Hữu Dũng Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986-2006) LS Đ TS Lê Văn Túc
18. Nguyễn Thị Lan Đường lối công nghiệp hóa đất nước của Đảng giai đoạn 1960-1995 LSĐ TS Lê Văn Túc
19. Trần Thị Thúy Vòng Hoạt động của nhà máy dệt Nam Định trong quá trình đổi mới  (1986 – 2011) LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
20. Nguyễn Thị Thảo Sự phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ đổi mới đất nước (1997 – 2011) LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
21. Đỗ Thị Minh Thu Hoạt động thương nghiệp của Thăng Long – Kẻ Chợ ở thế kỷ XVII LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
22. Nguyễn Thị Hải Yến Quá trình ra đời, hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
23. Nguyễn Thị Thu Làn điệu hát Xoan ở tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986 – 2011) LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
24. Nguyễn Thị Loan Tình hình giáo dục Việt Nam thời thuộc địa 1858 – 1945 LSVN ThS Chu Thi Thu Thủy
25. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Biến đổi hình thức sở hữu ruộng đất ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975 LSVN ThS Chu Thi Thu Thủy
26. Quách Ngọc Đương Những biến đổi trong kinh tế nông nghiệp Bắc Kỳ từ 1919 đến 1945 LSVN ThS Chu Thi Thu Thủy
27. Nguyễn Thị Thơm Quá trình hình thành, phát triển và vai trò của giai cấp tư sản Việt Nam đối với phong trào cách mạng thời kỳ 1919 – 1945 LSVN ThS Chu Thi Thu Thủy
28. Đỗ Thị Thu Hằng Nho giáo Đại Việt từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV LSVN ThS Chu Thi Thu Thủy
29. Nguyễn Thị Kim Hoa So sánh quan điểm cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
30. Tạ Thị Hải Ảnh hưởng của Nhật Bản đối với tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
31. Phạm Thị Thủy Chính sách của nhà Nguyễn đối với các dân tộc thiểu số ở  Việt Nam (1802-1858) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
32. Nguyễn Ngọc Hân Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội ở xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) từ năm 1986 đến 2010 Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội ở xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) từ năm 1986 đến 2010 LSVN CN Nguyễn Văn Nam
33. Nguyễn Thị Mận Chiến tranh du kích ở vùng đồng bằng sông Hồng từ 1945 đến 1954 LSVN CN Nguyễn Văn Nam
34. Nguyễn Thị Thuần Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội ở xã Thanh Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) từ năm 1986 đến 2011 LSVN CN Nguyễn Văn Nam
35. Lê Thị Thanh Thư Chính sách khoán hộ trong nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (1966 – 1968) LSVN CN Nguyễn Văn Nam
36. Phạm Thị Hiền Sự thâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
37. Đinh Thị Loan Bước đầu tìm hiểu về mô hình xã hội dân sự ở châu Âu LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
38. Vũ Thị Sang Nhân tố dân tộc trong sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991 LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
39. Đồng Thị Mai Quan hệ Trung Quốc – Liên Xô từ năm 1959  đến năm 1979 LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
40. Lưu Thị Hải Yến Hoạt động xuất khẩu bạc của Bồ Đào Nha ở Nhật Bản thế kỉ XVI – XVII LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
41. Nguyễn Thị Huyền Quan hệ kinh tế ASEAN – EU giai đoạn 1996 – 2008 LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
42. Cao Thị Hải Yến Kinh tế Nhật Bản trong thập niên mất mát LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
43. Nguyễn Thị Hải Yến Sự phát triển của Nho giáo Nhật Bản thời kỳ Mạc phủ Tokugawa (1903-1868) LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
44. Nguyễn Thị Xoan Quan hệ hợp tác đa phương ASEAN + 3 từ năm 1997 đến năm 2010 LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
45. Lê Thị Thu Hương Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống G.W.Bush so với tổng thống B.Clintơn LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
46. Bùi Thị Tươi Quá trình giải phóng nô lệ ở Mĩ (1861 – 1865) LSTG ThS Nguyễn Thị Nga
47. Nguyễn Thị Hải Yến Quan hệ kinh tế Hàn Quốc – Hoa Kỳ từ năm 1991 đến năm 2010 LSTG ThS Nguyễn Thị Nga
48. Vũ Thị Hằng Vai trò của Đặng Tiểu Bình đối với công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 1997 LSTG ThS Nguyễn Thị Nga
49. Đào Thị Nga Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ ở Đông Nam Á thời tổng thống G.W. Bush (2001-2009) LSTG ThS Nguyễn Thị Nga
50. Nông Văn Dũng Họa tiết hoa Sen trong các công trình kiến trúc cổ của Việt Nam thời phong kiến LSVH ThS Trần Thế Vĩnh
51. Lê thị Bích Thủy Nghệ thuật hát chầu văn trong nghi lễ Hầu thánh LSVH ThS Chu Thị Thu Thủy
52. Phạm Thị Vân Tín ngưỡng phồn thực của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ LSVH ThS Trần Thị Thu Hà
53. Nguyễn Thị Minh Phật giáo Nhật Bản thời kỳ Kamakura LSVH ThS Nguyễn Thị Nga
54. Nguyễn Thị Thu Hoài Vai trò của đền Bắc Cung đối với đời sống tinh thần của cư dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc LSVH ThS Trần Thế Vĩnh
0978527421