Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 35


STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Chuyên ngành

Tên GVHD

1. Nguyễn Thị Đào Đảng bộ Vĩnh Phúc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 03 – NQ/TU về nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020 LSĐ PGS.TS Vũ Quang Vinh
2. Tống Thị Huệ Đảng lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao chống chiến lược chiến tranh cục bộ 3của đế quốc Mỹ 1965 – 1968 LSĐ PGS.TS Vũ Quang Vinh
3. Hoàng Thị Phương Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 – 2011) LSĐ PGS.TS Vũ Quang Vinh
4. Đỗ Thị Mai Trang Quan hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 2001 đến năm 2011 LSĐ PGS.TS Vũ Quang Vinh
5. Nguyễn Thị Đào Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo quá trình xóa đói giảm nghèo trong những năm đổi mới (2001 – 2010) LSĐ PGS.TS Vũ Quang Vinh
6. Trần Thị Tuyến Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo quá trình phát triển nông nghiệp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1945 – 1975 LSĐ TS Lê Văn Túc
7. Nguyễn Thị Huyền Đảng bộ huyện Kim Động lãnh đạo nhân dân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1996 đến 2005 LSĐ TS Lê Văn Túc
8. Nguyễn Thị Thanh Hương Đảng bộ huyện Lâm Thao – Phú Thọ lãnh đạo quá trình xây dựng nông thôn mới (1991 – 2011) LSĐ TS Lê Văn Túc
9. Vũ Thị Hân Đảng lãnh đạo việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ thời kỳ đổi mới LSĐ TS Khuất Thị Hoa
10. Nguyễn Thị Hiền Chính sách cán bộ nữ của Đảng từ 1975 – 1995 LSĐ TS Khuất Thị Hoa
11. Trần Thị Ngân Quá trình Việt Nam hội nhập châu Á – Thái Bình Dương theo đường lối của Đảng LSĐ TS Khuất Thị Hoa
12. Nguyễn Thị Thuân Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) LSĐ TS Khuất Thị Hoa
13. Đại Thị Hồng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân trong những năm 1986 – 2011 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
14. Lê Thị Linh Chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2006 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
15. Đinh Thị Hồng Luyến Đảng lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia trong thời kỳ 1945 – 1975 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
16. Nguyễn Thị Luyến Đảng lãnh đạo quân và dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964 – 1973) LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
17. Nhữ Thị Thơm Đảng lãnh đạo quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2011 LSĐ ThS Nguyễn Văn Dũng
18. Nguyễn Thị Hằng Hoạt động của công ty cổ phần supe phốt phát Lâm Thao trong những năm đổi mới (1986 – 2011) LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
19. Nguyễn Văn Nam Tình hình kinh tế công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm (1997 – 2011) LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
20. Phạm Thị Ngân Tình hình kinh tế nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm (1997 – 2011) LSVN TS Bùi Ngọc Thạch
21. Quách Thị Hương Phật giáo Đại Việt dưới triều đại Lý – Trần (1009 – 1400) LSVN CN Nguyễn Văn Nam
22. Phạm Văn Hải Chế độ ruộng đất thời Lê Sơ LSVN CN Nguyễn Văn Nam
23. Hoa Thị Hiệp Hệ thống chính quyền của thực dân Pháp ở Bắc kỳ (1884 – 1945) LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
24. Nguyễn Thị Minh Tâm Giáo dục Pháp – Việt ở Việt Nam (1861 – 1945) LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
25. Trần Thị Thúy Hoạt động của tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927 – 1945) LSVN ThS Chu Thị Thu Thủy
26. Vũ Thị Huyền So sánh tình hình chính trị và hoạt động kinh tế giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong (thế kỷ XVI – nửa đầu thế kỷ XVIII) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
27. Đỗ Thị Phúc So sánh tổ chức bộ máy chính quyền dưới thời Vua Gia Long và Minh Mệnh LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
28. Vũ Thị Như Quỳnh Thương cảng Thị Nại từ thế kỷ X – XV LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
29. Lâm Thị Yến Ảnh hưởng của Văn hóa Ấn Độ đến Văn hóa Chămpa (thế kỷ II – XV) LSVN ThS Trần Thị Thu Hà
30. Hà Thị Thao Linh Quan hệ Đại Việt – Trung Hoa (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII) qua các bộ thông sử. LSVN ThS Ninh Thị Hạnh
31. Đỗ Thị Thanh Mai Thi Đình dưới triều vua Tự Đức (1848 – 1883) LSVN ThS Ninh Thị Hạnh
32. Trần Thị Nhung Vai trò của phụ nữ Thái Bình trong kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) LSVN CN Phan Thị Thúy Châm
33. Nguyễn Thị Xuyền Quan hệ Việt Nam – Liên xô (1954 – 1975) LSVN CN Phan Thị Thúy Châm
34. Đặng Thị Hiền Vai trò của cộng đồng người Việt ở Lào từ 1976 đến nay LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
35. Trần Thị Mai Quan hệ Mỹ – Nhật Bản sau chiến tranh lạnh (1991 – 2001) LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
36. Nguyễn Thị Tuyết Cạnh tranh Trung Nhật tại khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh đến năm 2010 LSTG ThS Nguyễn T Tuyết Nhung
37. Trần Thị Hường Quan hệ thương mại của vương quốc Ayutthaya với một số quốc gia châu Á thế kỉ XIV – XVI LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
38. Đoàn Mạnh Quỳnh Chính sách cấm đạo của Mạc phủ Tokugawa (Nhật Bản)  nửa đầu thế kỉ XVII LSTG ThS Nguyễn Văn Vinh
39. Hoàng Thị Diệu Ly Hoạt động thương mại của công ty Đông Ấn Hà Lan ở Xiêm từ 1604 đến 1664 LSTG CN Cao Thị Vân
40. Phan Thị Thu Chính sách ngoại giao Dola của tổng thống Wiliam Howard Taft (1909 – 1913) LSTG ThS Nguyễn Thị Bích
41. Nguyễn T Thu Trang Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với nước Nga dưới thời tổng thống Barack Obama (2009 – 2012) LSTG ThS Nguyễn Thị Bích
42. Phạm Duy Thịnh Quan hệ ngoại giao Mỹ – Thái Lan trong thời kì chiến tranh lạnh (1945 – 1991) LSTG ThS Nguyễn Thị Nga
43. Phùng Thị Bình Sự chuyển biến của văn hóa Nhật Bản thời kỳ Tokugawa LSVH ThS Nguyễn Văn Vinh
44. Phan Thị Duyên Phật giáo Tiểu thừa trong đời sống văn hóa Miến Điện thời kỳ Pgan từ thế kỷ XI – XIII LSVH ThS Nguyễn Văn Vinh
45. Vũ Thị Thanh Hằng Nghệ thuật tạo hình trong múa rối nước dân gian Việt Nam LSVH ThS Nguyễn Thị Nga
46. Nguyễn Thị Hương Hoạt động duy trì, bảo tồn hát Ghẹo Phú Thọ (1986 – 2011) LSVH TS Bùi Ngọc Thạch
47. Trần Thị Liên Khoa cử Việt Nam dưới triều vua Minh Mạng (1820 – 1840) LSVH ThS Ninh Thị Hạnh
48. Nguyễn Thị Loan Tục kết chạ, kết bạn trong lễ hội vùng quan họ Bắc Ninh LSVH ThS Nguyễn Thị Nga
49. Nguyễn Thị Loan Ảnh hưởng của Phật giáo đối với sự phát triển của nhà Đường (618 – 907) LSVH ThS Nguyễn Thị Bích
50. Nguyễn Thị Luyên Dân ca giao duyên cổ của người phục lễ Thủy Nguyên Hải Phòng LSVH CN Phan Thị Thúy Châm
51. Đoàn Thị Nguyên Lễ hội cầu mùa của người Thái ở Tây Bắc LSVH ThS Nguyễn Thị Nga
52. Nguyễn T Thu Thủy Tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII thông qua nguồn tư liệu phương Tây LSVH ThS Nguyễn Văn Vinh
53. Ngô Thị Thùy Trang Cồng chiêng trong đời sống các dân tộc Tây Nguyên thời kỳ 1986 – 2011 LSVH ThS Ngô Thị Thùy Trang
54. Đỗ Thị Trang Di tích lịch sử và lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng LSVH CN Nguyễn Văn Nam
55. Nguyễn Thị Vui Trang phục phụ nữ Việt thời phong kiến (thế kỷ X – XIX) LSVH ThS Trần Thị Thu Hà
0976.586.016