Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 36


STT

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng lãnh đạo xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ năm 1986 đến năm 2011
2 Đỗ Trần Liên Hiệp PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đối mới công tác thông tin đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2011
3 Lục Thị Thương Huyền PGS. TS. Vũ Quang Vinh Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ quốc tế (1986 – 2011)
4 Đặng Thị Quý PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận từ năm 1986 đến năm 2001
5 Nguyễn Thị Phương PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng lãnh đạo công tác vận động trí thức miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai từ năm 1954 đến năm 1965
6 Bùi Minh Đức TS. Nguyễn Văn Dũng Đảng lãnh đạo quan hệ Việt Nam – Liên Bang Nga giai đoạn 1991 – 2011
7 Nguyễn Thị Hè TS. Nguyễn Văn Dũng Đảng lãnh đạo quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (2006 – 2010)
8 Hoàng Thị Phượng TS.Nguyễn Văn Dũng Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách ruộng đất từ năm 1945 đến năm 1975
9 Hà Văn Thùy TS. Nguyễn Văn Dũng Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ năm 1950 đến năm 1975 dưới sự lãnh đạo của Đảng
10 Nguyễn Thị Vui B TS. Nguyễn Văn Dũng Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại quốc phòng giai đoạn 1991- 2011
11 Nguyễn Thị Huyền TS. Khuất Thị Hoa Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong lãnh đạo phong trào dân chủ, dân sinh ( 1936 – 1939)
12 Nguyễn Thị Bích Nguyệt TS. Khuất Thị Hoa Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc từ năm 1941 đến 1945
13 Nguyễn Thị Vui A TS. Khuất Thị Hoa Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị từ năm 1986 đến 1996
14 Phạm Thị Yên TS. Khuất Thị Hoa Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cải cách tư pháp từ năm 1996 đến năm 2006
15 Nguyễn Thị Hậu ThS. Trần Thế Vĩnh Đảng bộ tỉnh Hưng Yên Lãnh đạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong những năm 1997 – 2012
16 Tô Thị Thêu ThS. Trần Thế Vĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xay dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 1996- 2006
17 Lê Thị Thược ThS. Trần Thế Vĩnh Đảng ủy huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với công tác tưởng trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa thời kỳ từ năm 2003 đến năm 2013
18 Nguyễn Thị Hằng ThS. Ninh Thị Hạnh Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 2000 đến 2012
19 Nguyễn Thị Sâm ThS. Ninh Thị Hạnh Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2013
20 Nguyễn Thị Hương TS. Bùi Ngọc Thạch Quan hệ thương mại Đàng Trong – Nhật Bản thời kỳ các chúa Nguyễn (1558 – 1777)
21 Nguyễn Thị Thu Hường TS. Bùi Ngọc Thạch Hoạt động kinh tế nông nghiệp của tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 1991 – 2001
22 Đào Thị Hải Yến TS. Bùi Ngọc Thạch Công cuộc phòng thủ ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong giai đoạn (1802 – 1884)
23 Nguyễn Thị Lan TS. Bùi Ngọc Thạch Chính sách bang giao của triều Nguyễn từ 1802 – 1884
24 Kiều Thị Hằng ThS. Chu Thị Thu Thủy Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời kỳ thuộc địa (1883 – 1945)
25 Bùi Văn Huy ThS. Chu Thị Thu Thủy Quá trình mở rộng lãnh thổ thời các chúa Nguyễn (1623 – 1757)
26 Vũ Thị Thảo ThS. Chu Thị Thu Thủy Tư tưởng cải cách đất nước của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX
27 Phạm Thị Trang ThS. Chu Thị Thu Thủy Vai trò của Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam (1920 – 1980)
28 Nguyễn Thị Nam ThS. Trần Thị Thu Hà Quan hệ Việt Nam – Campuchia thời kỳ 1985 – 1991
29 Nguyễn Thị Nhung ThS. Trần Thị Thu Hà Vai trò của nô tỳ trong điền trang thời Trần (thế kỷ XIII – XIV)
30 Ngô Thị Thanh ThS. Trần Thị Thu Hà Chính sách ngoại giao của triều Nguyễn đối với Pháp giai đoạn 1802 – 1884
31 Nguyễn Thị Minh Lý ThS. Ninh Thị Hạnh Hoạt động tuyển chọn võ quan thời Lý – Trần (1009 – 1400)
32 Nguyễn Đức Khá ThS. Nguyễn Văn Vinh Buôn bán nô lệ của người Anh trên Đại Tây Dương (1660 – 1807)
33 Trần Thị Loan ThS. Nguyễn Thị Nga Cuộc khủng khoảng tên lửa Cuba 1962
34 Trần Thị Thắm ThS. Nguyễn Thị Nga Huyền thoại sông Hàn (1962 – 1980) và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
35 Nguyễn Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Nga Nhân tố Mỹ trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc (1948 – 1991).
36 Nguyễn Thị Thảo ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Lào (1897 – 1929)
37 Uông Thị Huyền Hạnh ThS. Nguyễn Thị Bích Quan hệ Pháp – Mỹ dưới thời Tổng thống Charles de Gaulle (1959 – 1969)
38 Ngô Thị Bích Ngọc TS. Bùi Ngọc Thạch Nghệ thuật chèo Thái Bình trong giai đoạn 1986 – 2012
39 Nguyễn Quang Hợp ThS. Nguyễn Văn Vinh Tìm hiểu lịch sử trang phục áo dài phụ nữ Việt Nam
41 Hà Thị Thanh ThS. Nguyễn Văn Vinh Hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
41 Cao Thị Hương ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lễ bỏ mả của người Gia rai ở Tây Nguyên
42 Dương Thị Huyền ThS. Nguyễn Thị Bích Phật giáo Thái Lan thời kỳ canh tân đất nước (1851 – 1932)
43 Nguyễn Thị Luân ThS. Nguyễn Thị Bích Tình hình phát triển nghệ thuật hát Then của người Tày ở hai xã Vĩnh Yên và Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
44 Mông Thị Mách ThS. Ninh Thị Hạnh Tìm hiểu dân ca Sli trong đời sống của người Nùng Phàn Slình ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
0978527421