Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 37


STT

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

Chuyên ngành Lịch sử Đảng
1 Nguyễn Thị Huyền (A) PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân trong những năm 1975 – 1986
2 Nguyễn Thị Hồng Hà PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng lãnh đạo quan hệ đối ngoại Việt Nam – Asean giai đoạn 1986 – 1995
3 Đào Thị Liên PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đảng lãnh đạo phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 – 1975
4 Nguyễn Thị Kim Ngọc PGS. TS. Vũ Quang Vinh Hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1965
5 Vũ  Thị Sao PGS. TS. Vũ Quang Vinh Đặc điểm công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 1986 – 1996
6 Chử Thị Lan Hương TS. Nguyễn Văn Dũng Đảng bộ huyện Lâm Thao (Phú Thọ) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (2010- 2013)
7 Đỗ Thị Hà TS. Nguyễn Văn Dũng Đảng bộ huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010
8 Trần Thị Thu Thảo TS.Nguyễn Văn Dũng Đảng lãnh đạo phong trào công nhân mỏ than tỉnh Quảng Ninh (1936 – 1939)
9 Nguyễn Thị Thủy TS. Nguyễn Văn Dũng Đảng lãnh đạo đồng bào Công giáo kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
10 Nguyễn Văn Tuấn TS. Nguyễn Văn Dũng Đường lối đổi mới của Đảng về tôn giáo trong những năm 1990 – 2012
11 Phạm Thị Thanh Thương TS. Khuất Thị Hoa Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện đổi mới chính sách ruộng đất giai đọan 1986 – 1995
12 Lưu Thị Thủy TS. Khuất Thị Hoa Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ trương xây dựng và thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc trong những năm 1945 – 1946
13 Đỗ Thị Thanh Tuyến TS. Khuất Thị Hoa Tư tưởng độc lập tự chủ sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đường lối cách mạng miền Nam (1954 – 1964)
14 Nguyễn Thị Lệ TS. Khuất Thị Hoa Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cơ chế quản lí nông nghiệp trong giai đoạn 1981 – 1988
15 Nguyễn Thị Lý TS. Khuất Thị Hoa Nghệ thuật  sử dụng phương pháp bạo lực trong cách mạng tháng Tám năm 1945
16 Đỗ Thị Trang Anh ThS. Trần Thị Thu Hà Đảng bộ thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo hoạt động Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa giai đoạn 1996 – 2005
17 Nguyễn Thị Quý ThS. Trần Thị Thu Hà Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng Nông thôn mới (2009 – 2014)
18 Nguyễn Thị Thảo ThS. Trần Thị Thu Hà Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2001
19 Nguyễn Thị Yến ThS. Trần Thị Thu Hà Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách ruộng đất ở tỉnh Thái Nguyên từ năm 1945 đến năm 1957
20 Phạm Thị Nương TS. Bùi Ngọc Thạch Đảng bộ huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp thời kì 1997 – 2013
21 Nguyễn Thị Hồng TS. Bùi Ngọc Thạch Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác quản lí, tu tạo, bảo tồn khu đu lịch danh thắng chùa Hương trong giai đoạn 2008 – 2014
22 Nguyễn Thị Yến TS. Bùi Ngọc Thạch Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp thời kì 1997 – 2013
23 Đặng Thị Trang TS. Bùi Ngọc Thạch Đảng bộ huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới thời kì 2010 – 2014
24 Nguyễn Thị Lệ Khanh ThS. Chu Thị Thu Thủy Đảng bộ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp (1964 – 1975)
25 Lê Thị Thúy Ngân ThS. Chu Thị Thu Thủy Đảng bộ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1999 – 2010)
26 Nguyễn Minh Thùy ThS. Chu Thị Thu Thủy Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo kinh tế đối ngoại giai đoạn 2001 – 2006
27 Nguyễn Thị Tình ThS. Chu Thị Thu Thủy Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010
28 Trần Thị Yến TS. Trần Thị Vui Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo phát triển giáo dục đào tạo từ năm 1997 đến năm 2010
29 Đặng Thị Thảo TS. Trần Thị Vui Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 1996 đến năm 2010
30 Chu Văn Kiên TS. Trần Thị Vui Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ địa ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1960)
31 Ngô Thị Nhung TS. Trần Thị Vui Đảng lãnh đạo chiến dịch Biên giới 1950
32 Nguyễn Thị Huyền TS. Trần Thị Vui Đảng bộ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác phát triển đảng trong thanh niên giai đoạn 2010 – 2014
33 Phạm Thị Hoa ThS. Nguyễn Văn Nam Đảng bộ xã Khánh An (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) lãnh đạo xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ năm 1958 đến năm 1975
34 Vũ Thị Tuệ ThS. Nguyễn Văn Nam Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
35 Đỗ Thị Yến ThS. Nguyễn Văn Nam Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
36 Lê Thị Lan Anh ThS. Ninh Thị Hạnh Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2000 đến năm 2010
37 Nguyễn Thị Thùy Dương ThS. Ninh Thị Hạnh Đảng bộ thị xã Sơn Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2000 đến năm 2010
38 Vương Thị Tuyết ThS. Ninh Thị Hạnh Đảng bộ huyện Quốc Oai lãnh đạo công tác bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa từ năm 1996 đến năm 2013
39 Nguyễn Ngọc Tuyết ThS. Ninh Thị Hạnh Đảng lãnh đạo công tác đối ngoại với các nước Asean giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2011
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Văn hóa
40 Nguyễn Thị Hồng Duyên ThS. Nguyễn Thị Bích Tục thờ cúng tổ tiên của người công giáo tại giáo họ Thủy Tạm, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phố Thọ
41 Tống Thị Trang ThS. Nguyễn Thị Bích Nghề sơn ở làng Cát Đằng xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (1986 – 2014)
42 Nguyễn Thị Thu Thảo ThS. Nguyễn Thị Bích Biến đổi nhà ở của người Mường huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
43 Nguyễn Thị Lưu ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lối hát quan họ Bắc Ninh
44 Trương Thị Thu Trang ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trang phục của người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
45 Nguyễn Thị Bích Phượng ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trang phục truyền thống của người Thái Đen ở Mường Lò, tỉnh Yên Bái
46 Vũ Văn Dũng ThS. Nguyễn Văn Vinh Trầu cau trong văn hóa Việt
47 Đặng Thị Hồng Ngân ThS. Nguyễn Văn Vinh Hình tượng rồng trong kiến trúc Việt Nam thời Lý Trần (XI – XIV)
48 Trần Quang Đức ThS. Nguyễn Văn Vinh Tìm hiểu về lễ hội Trò Trám xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
49 Tạ Thị Mai Hạnh ThS. Nguyễn Thị Nga Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đình làng Phú Thọ
50 Đoàn Thị Thơ ThS. Nguyễn Thị Nga Lễ hội chùa Keo xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
51 Lê Thị Thu Hiền ThS. Nguyễn Thị Nga Quản lí, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
52 Lê Thị Phương ThS. Nguyễn Thị Nga Nghệ thuật múa bong rỗi trong tín ngưỡng thờ mẫu ở  Nam Bộ
53 Phạm Thị Liên ThS. Chu Thị Thu Thủy Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ (1883 – 1945)
54 Nguyễn Thị Tuyết Trinh ThS Trần Thị Thu Hà Ngoại giao đa phương Việt Nam thời kì đổi mới (1986 – 2006)
55 Dương Thị Liên ThS. Nguyễn Văn Nam  Phong trào đấu tranh du kích ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1940 – 1945
56 Phạm Ngọc Trâm TS. Bùi Ngọc Thạch Chínnh sách đối ngoại của các Chúa Nguyễn thời kì 1858 – 1802
Chuyên ngành Lịch sử thế giới
57 Nguyễn Thị Thanh Hoa ThS. Cao Thị Vân Công cuộc tái thiết nước Mỹ “1863 – 1877” và tác động đến lịch sử nước Mỹ
0978527421