Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khóa 41


TT

Họ và tên sinh viên Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

1 Nguyễn Thu Trang ThS. Ninh Thị Hạnh Đề xuất cấu trúc bài học cho sách giáo khoa lịch sử lớp 7 ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu sách giáo khoa lịch sử của Australia và Trung Quốc
2 Vũ Thị Trang ThS. Ninh Thị Hạnh Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới Cận đại lớp 10 ở trường THPT.
3 Trần Thị Thúy Hằng ThS. Phan Thị Thúy Châm Sử dụng câu hỏi trong dạy học phần lịch sử thế giới Cận đại lớp 10 nhằm phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử cho học sinh ở trường THPT
4 Nguyễn Thị Hồng ThS. Phan Thị Thúy Châm Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần lịch sử thế giới Cận đại lớp 10 ở trường THPT
5 Phạm Thị Hồng Ánh ThS. Chu Ngọc Quỳnh Sử dụng ứng dụng Kahoot hỗ trợ việc thiết kế bài tập phần lịch sử thế giới lớp 11 cho học sinh ở trường THPT
6 Khuất Thị Dung ThS. Chu Ngọc Quỳnh Thiết kế bài tập Lịch sử lớp 10 dựa trên việc vận dụng thuyết đa trí tuệ cho học sinh THPT (Áp dụng phần Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến

 

thế kỉ XIX)

7 Nguyễn Thị Diệu Hoa ThS. Chu Ngọc Quỳnh Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử thế giới Cận đại lớp 10 cho học sinh THPT
8 Phan Thị Thanh Tuyền ThS. Hoàng Thị Nga Sử dụng phim lịch sử nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh ở trường THPT (Phần Lịch sử Việt Nam, Lớp 12 – Chương trình chuẩn).
9 Trần Trọng Thông TS. Nguyễn Văn Dũng Đô thị hóa ở Việt Nam những năm 1989-2009
10 Nguyễn Thị Hoài Linh TS. Nguyễn Văn Dũng Thực trạng giáo dục ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc( 1989 – 2009)
11 Nguyễn Tùng Nam TS. Nguyễn Văn Dũng Vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Mĩ giai đoạn 1965 – 1975
12 Vũ Văn Huy TS. Ninh Thị Sinh Trần Trọng Kim với vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc
13 Trần Thị Thúy Hằng TS. Ninh Thị Sinh Lịch sử chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên – Hà Nam)
14 Nguyễn Thanh Bình TS. Chu Thị Thu Thủy Chữ Quốc ngữ với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ XX
15 Đặng Thị Huế TS. Chu Thị Thu Thủy Kinh tế nông nghiệp Việt Nam (1976-1985)
16 Nguyễn Thị Hằng TS. Trần Thị Thu Hà Quan hệ Việt Nam – Lào trên lĩnh vực văn hóa – giáo dục giai đoạn 1977 – 2017
17 Trần Bích Mai TS. Trần Thị Thu Hà Phật giáo Champa từ thế kỉ III – thế kỉ X
18 Nguyễn Thị Phương ThS. Nguyễn Văn Nam Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ (1955 – 1975)
19 Nguyễn Thị Hoa Sứ ThS. Nguyễn Văn Nam Hậu quả chất độc hóa học do Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam (1961 – 2017)
20 Lại Thị Quỳnh ThS. Nguyễn Thùy Linh Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ (1995 – 2015)
21 Nguyễn Thị Thu Thảo ThS. Nguyễn Thùy Linh Tác động của chiến tranh Việt Nam đến quan hệ

 

Mĩ – Trung Quốc giai đoạn 1969 – 1972

22 Nguyễn Hồng Phúc TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giao thông đường bộ ở Lào thời Pháp thuộc

 

(1897 – 1945)

23 Trần Trường Sa ThS. Nguyễn Thị Nga Chính sách đối ngoại xuyên Đại Tây Dương của CHLB Đức (2005 – 2018)
24 Phạm Thanh Hà ThS. Nguyễn Văn Vinh Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc từ 1991 – 2018
25 Nguyễn Thị Ngọc Lan ThS. Nguyễn Văn Vinh Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với

 

Châu Phi giai đoạn 2000 – 2018

26 Đinh Thị Mai ThS. Nguyễn Thị Bích Cuộc cách mạng thị trường ở Mỹ (1793 – 1860) và tác động đến lịch sử nước Mỹ.
0978527421