Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Khoá 43


STT

Họ và tên sinh viên

Lớp

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

1

Tưởng Thị Ánh

K43

TS. Nguyễn Văn Dũng

Thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016

2

Nguyễn Ngọc Ánh

K43

TS. Ninh Thị Sinh

Đông Kinh nghĩa thục và việc tiếp thu những tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX

3

Phạm Thị Lan Anh

K43

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (1987-2017)

4

Hà Kiều Ánh

K43

TS. Nguyễn Văn Vinh

Quan hệ giữa Xiêm và Trung Quốc (1351-1767)

5

Bùi Thị Hồng Hạnh

K43

TS. Nguyễn Thị Nga

TS. Nguyễn Thị Bích

Vai trò của phụ nữ Mỹ trong thời kì Nội chiến (1861 - 1865)

6

Lò Thu Thảo

K43

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hợp tác kinh tế giữa Lào với các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (1992-2020)

7

Nguyễn Thu Phương

K43

TS.Ninh Thị Hạnh

 

Thiết kế bộ công cụ hỗ trợ chuỗi hoạt động học của học sinh sử dụng ứng dụng Canva trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam cận đại lớp 11

 

0978527421