Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 15, năm học 2022 - 2023 (Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

21/11

Ô.Dũng

08:30

 Hội trường 14.8

Hội nghị học tập năm học 2022 - 2023 và trao giải Hành trình di sản quê hương số 6 (Khoa Lịch sử)

Viên chức và SV toàn Khoa Lịch sử

Thứ Ba

22/11

Ô. Dũng

08:00

 Hội trường 14.8

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động lần thứ 41

Đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu từ HN viên chức đơn vị

13:30

 Trực tuyến

Semina chuyên môn, chủ đề: Kinship Networks and Transnational Labor Migration Decision-making  in Rural Areas of Vietnam (BCV: TS Nguyễn Thùy Linh, TS Cao Thị Vân)

Thành viên nhóm nghiên cứu của Khoa Lịch sử và mọi người quan tâm

15:30

 Trực tuyến

Semina chuyên môn, chủ đề: Một số lưu ý về việc sử dụng bản đồ trong dạy học hiện nay (BCV: TS Nguyễn Văn Minh)

Giảng viên Khoa Lịch sử và mọi người quan tâm

Thứ Tư

23/11

Ô.Dũng

 

 

 

 

Thứ Năm

24/11

Ô.Dũng

08:30

 Phòng A.14 - Giảng đường ABCD

Dự giờ sinh hoạt chuyên môn (Người dạy: GVCC.PGS.TS Phạm Văn Lực, Khoa Lịch sử; tiết 2-3)

Giảng viên Khoa Lịch sử không trùng giờ dạy (mời dự: Ban Chuyên môn của Công đoàn trường)

Thứ Sáu

25/11

Ô.Dũng

 

 

 

 

Thứ Bảy

26/11

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/11

 

 

 

 

 Tags:


Bài viết khác

0978527421