Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Chủ đề Tập huấn: “Presentations in Social Sciences and Humanities”

Vào 14h00 ngày 14/1/2022, Khoa Lịch sử đã mời PGS. TS. Hoàng Hải Hà - Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ - Trường ĐHSP Hà Nội, TS. Phan Quang Anh – Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) và TS. Phạm Hùng Hiệp - Research Coach in Social Sciences (EdLab Asia) tới dự và góp ý cho năm bài báo cáo của giảng viên Khoa Lịch sử sau khi kết thúc chuỗi Tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các bài báo cáo được trình bày bởi PGS. TS. Phạm Văn Lực, TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, TS. Cao Thị Vân, TS. Thân Thị Huyền và nhóm tác giả TS. Hoàng Thị Nga và Ninh Thị Hạnh. Buổi tập huấn được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Đầu tiên là bài báo cáo của PGS. TS. Phạm Văn Lực về “Giáo dục Tây Bắc thời thời thuộc Pháp (từ 1884 đến 1945): mục đích, tình hình, ảnh hưởng và những thách thức, hạn chế”.

Báo cáo thứ hai là của nhóm tác giả Hoàng Thị Nga – Ninh Thị Hạnh về “Dạy học trực tuyến môn Lịch sử: thực trạng và cách thức ứng phó trong đại dịch Covid, nghiên cứu trường hợp tập huấn giáo viên Lịch sử THPT ở Việt Nam”.

Báo cáo thứ ba là của TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung về “Unblocking process of Laos: Linking Indochina (1893-1945)”.

Báo cáo thứ tư là của TS. Cao Thị Vân về “Nguyễn Vietnam-Singapore Relation in the First Half of the Nineteenth Century: from Trade to Migration”.

Báo cáo thứ năm của TS. Thân Thị Huyền về “Giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học ở trường THCS Khu vực miền nùi, vùng cao phía bắc Việt Nam: nghiên cứu trường hợp một số trường THCS ở tỉnh Hà Giang và tỉnh Bắc Cạn”.

Những báo cáo được trình bày trong buổi tập huấn này đã nhận được sự góp ý hết sức chi tiết của PGS. TS. Hoàng Hải Hà, TS. Phan Quang Anh và TS. Phạm Hùng Hiệp, đó vừa là góp ý, vừa là gợi mở cho đội ngũ giảng viên Khoa Lịch sử phát triển và hoàn thiện ý tưởng, từ đó gửi bài tới những tạp chí uy tín trên thế giới. Những vấn đề liên quan đến những tờ Tạp chí khả thi phù hợp với các báo cáo cũng được đặt ra, nhờ đó các giảng viên Khoa Lịch sử có thể thu hẹp phạm vi để lọc ra những Tạp chí khoa học phù hợp với tên đề tài của mình.

Tập huấn kết thúc vào 15h03’, ngày 14 tháng 1 năm 2022

Cao Thị Vân (Trợ lý khoa học)Tags:


Bài viết khác

0976.586.016