Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Chủ đề Tập huấn: “Presentations in Social Sciences and Humanities”

Vào 14h00 ngày 14/1/2022, Khoa Lịch sử đã mời PGS. TS. Hoàng Hải Hà - Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ - Trường ĐHSP Hà Nội, TS. Phan Quang Anh – Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) và TS. Phạm Hùng Hiệp - Research Coach in Social Sciences (EdLab Asia) tới dự và góp ý cho năm bài báo cáo của giảng viên Khoa Lịch sử sau khi kết thúc chuỗi Tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các bài báo cáo được trình bày bởi PGS. TS. Phạm Văn Lực, TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, TS. Cao Thị Vân, TS. Thân Thị Huyền và nhóm tác giả TS. Hoàng Thị Nga và Ninh Thị Hạnh. Buổi tập huấn được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Đầu tiên là bài báo cáo của PGS. TS. Phạm Văn Lực về “Giáo dục Tây Bắc thời thời thuộc Pháp (từ 1884 đến 1945): mục đích, tình hình, ảnh hưởng và những thách thức, hạn chế”.

Báo cáo thứ hai là của nhóm tác giả Hoàng Thị Nga – Ninh Thị Hạnh về “Dạy học trực tuyến môn Lịch sử: thực trạng và cách thức ứng phó trong đại dịch Covid, nghiên cứu trường hợp tập huấn giáo viên Lịch sử THPT ở Việt Nam”.

Báo cáo thứ ba là của TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung về “Unblocking process of Laos: Linking Indochina (1893-1945)”.

Báo cáo thứ tư là của TS. Cao Thị Vân về “Nguyễn Vietnam-Singapore Relation in the First Half of the Nineteenth Century: from Trade to Migration”.

Báo cáo thứ năm của TS. Thân Thị Huyền về “Giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học ở trường THCS Khu vực miền nùi, vùng cao phía bắc Việt Nam: nghiên cứu trường hợp một số trường THCS ở tỉnh Hà Giang và tỉnh Bắc Cạn”.

Những báo cáo được trình bày trong buổi tập huấn này đã nhận được sự góp ý hết sức chi tiết của PGS. TS. Hoàng Hải Hà, TS. Phan Quang Anh và TS. Phạm Hùng Hiệp, đó vừa là góp ý, vừa là gợi mở cho đội ngũ giảng viên Khoa Lịch sử phát triển và hoàn thiện ý tưởng, từ đó gửi bài tới những tạp chí uy tín trên thế giới. Những vấn đề liên quan đến những tờ Tạp chí khả thi phù hợp với các báo cáo cũng được đặt ra, nhờ đó các giảng viên Khoa Lịch sử có thể thu hẹp phạm vi để lọc ra những Tạp chí khoa học phù hợp với tên đề tài của mình.

Tập huấn kết thúc vào 15h03’, ngày 14 tháng 1 năm 2022

Cao Thị Vân (Trợ lý khoa học)Tags:


Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421