Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết kế bài học minh hoạ và kế hoạch dạy học chủ đề môn Địa lí theo hướng phát triển năng lực học sinh”.

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào 8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết kế bài học minh hoạ và kế hoạch dạy học chủ đề môn Địa lí theo hướng phát triển năng lực học sinh”. Buổi nghiệm thu được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là một đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục địa lý có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở của việc thiết kế bài học, kế hoạch bài dạy theo chủ đề môn Địa lí, đề xuất quy trình thiết kế và có sản phẩm minh hoạ cụ thể, đảm bảo tính khoa học của một công trình nghiên cứu.

Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, trong đó, TS. Nguyễn Văn Dũng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Thân Thị Huyền, Chủ nhiệm đề tài, đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Thiết kế bài học minh hoạ và kế hoạch dạy học chủ đề môn Địa lí theo hướng phát triển năng lực học sinh”. Tác giả trình bày bốn vấn đề chính gồm: 1) Những vấn đề khái lược, nhấn mạnh vào tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài 2) Cơ sở Khoa học và cơ sở thực tiễn của đề tài; 3) Thiết kế minh họa bài học địa lí và Kế hoạch bài dạy Địa lí theo hướng phát triển năng lực học sinh; (4) Kết luận và Kiến nghị.

Công trình nghiên cứu do TS. Thân Thị Huyền đã nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp tích cực, khoa học, khách quan, chuyên sâu từ phía các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu về những vấn đề liên quan đến những khía cạnh phương pháp dạy học, nội dung dạy học và kỹ thuật dạy học môn Địa lí ở trường THPT… Đề tài mở ra khả năng đưa vào khai thác, sử dụng trong quá trình giảng dạy môn Địa lí, cũng như giảng dạy tích hợp môn Lịch sử-Địa lí ở trường THPT. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá rất cao đối với công trình nghiên cứu này của TS. Thân Thị Huyền. Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Hội đồng kết thúc vào lúc 12h00’, ngày 15/4/2022.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại Tốt.

Thành công của cá nhân TS. Thân Thị Huyền là niềm vui, động lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên môn Địa lí nói riêng và của Khoa Lịch sử nói chung trong công tác nghiên cứu khoa học.

Cao Thị Vân (Trợ lý khoa học)Tags:


Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Nguyễn Thị Ngọc Thảo Sau một quá trình triển khai nghiên cứu,

10/04/2022

0978527421