Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Tập huấn phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (Research methodology/methods in social sciences and humanities)

Báo cáo viên: TS. Phan Quang Anh - Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) Vào 14h00 ngày 10/12/2021, Khoa Lịch sử đã mời TS. Phan Quang Anh – Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) chia sẻ những thông tin về vấn đề xoay quanh Cách thức viết phần Lịch sử nghiên cứu vấn đề (Literature Review) trong các nghiên cứu quốc tế thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Buổi chia sẻ diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Trong buổi nói chuyện này, TS. Phan Quang Anh đã bàn đến hai nội dung chính: một là vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu quốc tế thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn; hai là các trường phái nghiên cứu hiện đại.

Đối với nội dung đầu tiên, Tiến sĩ Phan nhấn mạnh đến khía cạnh đậm tính triết học của nghiên cứu lịch sử, đó là vấn đề phương pháp luận trong một nghiên cứu quốc tế. Theo TS, đối với các nghiên cứu quốc tế thuộc ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn thì việc tìm hiểu nghĩa của từ (etymology) là rất quan trọng. Từ đó, báo cáo viên bàn đến detecting (phát hiện), conjecture (phỏng đoán), obsessing (ám ảnh), browsing (tìm kiếm), cruising (đi lướt), witness (chứng kiến), curiosity (tò mò), archives (lưu trữ), practice-led (thực hành đủ).

Đối với nội dung thứ hai, Tiến sĩ Phan đề cập đến những trường phái nghiên cứu lịch sử nói riêng và Khoa học xã hội và nhân văn nói chung hiện nay ở trong nước và trên thế giới. Đầu tiên, báo cáo viên bàn đến bước ngoặt đi từ Lịch sử vĩ mô đến Lịch sử vi mô trong những năm 1970 (Macro-history versus Miccro-history: the Cultural Turn). Tiếp đến, báo cáo viên bàn đến những trường phái nghiên cứu: lịch sử chính trị (Lịch sử ngoại giao-diplomatic history, lịch sử-địa lý (Whig-Whig historiography), học thuyết cá nhân vĩ đại (the Great man theory), trường phái Lịch sử xã hội (Marxist, Qualitative History, Cliometrics), Lịch sử văn hóa (Art History, Annales School), Lịch sử giới và nữ giới…

Cuối cùng, báo cáo viên bàn đến các hình thức của bài báo mà một nhà sử học có thể dùng. Có bốn kiểu để viết về lịch sử: tả (description), kể chuyện (narration/storytelling), giải thích (exposition), tranh luận (argument). Báo cáo viên cho rằng một bài báo tốt là có thể vận dụng cả bốn dạng viết trên. Đồng thời, cũng cần phải lưu ý một vài quy tắc phải tránh khi đưa ra những luận điểm sử học, như tránh ngụy biện đám đông, tránh áp dụng cách nhìn người hiện đại để đánh giá quá khứ (hay hiện đại hóa lịch sử).

Những nội dung chương trình tập huấn mà TS. Phan Quang Anh chia sẻ đã nhận được sự hưởng ứng và phản hồi tích cực của đội ngũ giảng viên Khoa Lịch sử. Đây sẽ là cơ sở để các giảng viên vận dụng vào quá trình hoàn thiện từ ý tưởng đến phương pháp nghiên cứu trong một bài báo theo chuẩn quốc tế.

Tập huấn kết thúc vào 16h55, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

TS. Cao Thị Vân (Trợ lý khoa học – Khoa Lịch sử).Tags:


Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421