Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh đã được nghiệm thu. 

Buổi nghiệm thu diễn ra tại PH1 – nhà A2. Đây thực sự là một đề tài hay, lại quan trọng, tiếp cận lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1945 từ góc nhìn lịch sử trí thức (Intellectual history), vượt ra ngoài quỹ đạo của lịch sử chiến tranh, lịch sử vương triều, lịch sử đế chế.

Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, trong đó, TS. Nguyễn Văn Dũng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, tham dự buổi nghiệm thu còn có sự hiện diện của đại diện Phòng KHCN&HTQT, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Ninh Thị Sinh, Chủ nhiệm đề tài, đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài Trí thức và phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Tác giả trình bày bốn vấn đề chính gồm: (1) Bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX; (2) Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ; (3) Hoạt động của trí thức trong Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ; và (4) Đặc điểm, tư tưởng của trí thức trong Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ.

Công trình nghiên cứu do TS. Ninh Thị Sinh đã nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp tích cực, khoa học, khách quan, chuyên sâu từ phía các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu về những vấn đề liên quan đến tính khu vực trong sự “phục hưng” của Đạo Phật ở Đông Nam Á và trên thế giới. Liệu Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ có liên quan đến vai trò của trí thức trong việc hấp thu những sách báo và ảnh hưởng của Phong trào này đến từ các quốc gia khác ở châu Á không?

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá rất cao đối với công trình nghiên cứu này của TS. Ninh Thị Sinh. Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nghiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại Tốt.

Thành công của cá nhân TS. Ninh Thị Sinh là niềm vui, động lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên Tổ Lịch sử Việt Nam nói riêng và Khoa Lịch sử nói chung trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, với hướng tiếp cận từ góc nhìn lịch sử trí thức (Intellectual history), tác giả đã hướng đến khuynh hướng sử học đang nổi lên trong những năm gần đây, hứa hẹn những công trình mới và có ý nghĩa sâu sắc trong thời gian tới.

 

Tin bài: TS. Cao Thị Vân (Trợ lý khoa học)

 

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:Tags:


Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

0976.586.016