Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Nghiệm thu đề tài Khoa học cơ sở của Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh

Sáng ngày 6/7/2018, tại phòng họp 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở do ThS. Nguyễn Thùy Linh đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm đề tài. Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện Phòng KHCN&HTQT của Trường cùng đông đủ các thành viên thuộc Hội đồng nghiệm thu công trình khoa học công nghệ cơ sở.

Đề tài “Xuất khẩu lao động Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2016” của ThS Nguyễn Thùy Linh đã trình bày một cách khoa học, toàn diện một trong những vấn đề mang tính thời sự tại Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và quốc tế. Thông qua việc đưa dẫn các số liệu thống kê chi tiết, các khái niệm, cách tiếp cận đa dạng trong nghiên cứu vấn đề xuất khẩu lao động Việt Nam, tác giả Nguyễn Thùy Linh đã đi sâu phân tích những khía cạnh tác động đa chiều từ xuất khẩu lao động, trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ trong sản xuất, hệ thống kinh tế toàn cầu có sự thay đổi đáng kể đối với việc khai thác nguồn nhân lực, các quốc gia như Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế đáng kể trong chuỗi sản xuất toàn cầu thông qua nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ. Tuy vậy, sự phát triển nhanh chóng của xuất khẩu lao động rõ ràng đã và đang tạo ra những hệ quả cả tích cực lẫn tiêu cực, đòi hỏi năng lực quản lí, hoạch định tốt hơn từ Chính phủ. Ở phương diện nội dung khoa học, điểm này chính là đóng góp quan trọng của công trình.

Kết thúc phần trình bày, trao đổi, phản biện của Hội đồng, đề tài của ThS Nguyễn Thùy Linh đã được đánh giá hoàn thành ở mức Tốt. Đây là kết quả đáng khích lệ, đồng thời cung cấp cơ sở để ThS Nguyễn Thùy Linh tiếp tục phát triển nghiên cứu của mình ở các mức độ cao hơn.

Một vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:


Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421