Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Tags: "khoalichsu"

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018

13/05/2018

Seminar chuyên môn tháng 3-2017

Seminar chuyên môn tháng 3-2017

Thiết thực hướng tới ngày kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/2017) đồng thời thực hiện

22/03/2017

0978527421