Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

TS Ninh Thị Sinh tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: “Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng” (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives)

Hội thảo khoa học quốc tế: “Giao lưu văn hóa Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng” (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives) đã diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Hội trường K, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 5 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Ngoài phiên toàn thể, hội thảo bao gồm 5 tiểu ban chuyên môn: Giáo dục học – Tâm lí học – Xã hội học – Công tác xã hội; Văn học – Ngôn ngữ học; Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học – Nhân học, Địa lí – Kinh tế – Xã hội; Triết học -Tôn giáo; Nghệ thuật học – Kiến trúc đô thị. Tham dự hội thảo TS Ninh Thị Sinh đóng góp một tham luận với tiêu đề “Echanges culturels Franco-Vietnamiens dans le domaine religieux. Le cas de l’Association bouddhique du Tonkin (1934 – 1945) [Giao lưu văn hóa Pháp – Việt trong lĩnh vực tôn giáo. Trường hợp Hội Phật giáo Bắc kì (1934 -1945)] thuộc tiểu ban Triết học – Tôn giáo. Với bản báo cáo toàn văn dài 21 trang, được viết bằng tiếng Pháp, tác giả đã làm sáng tỏ sự tiếp nhận những yếu tố văn hóa phương Tây của Phật giáo truyền thống nhằm mục đích chấn hưng đạo Phật, làm cho tôn giáo này không những phù hợp với giáo lí mà Phật tổ đã dạy mà còn đáp ứng được những nhu yếu của một xã hội hiện đại.

Một số hình ảnh tại hội thảo:
Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421