Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Lịch sử được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tiền thân của Khoa Lịch sử là Tổ Lịch sử trực thuộc Khoa Giáo dục Chính trị. Khi mới thành lập, Khoa Lịch sử có 11 người, trong đó có: 09 giảng viên và 02 chuyên viên. TS Bùi Ngọc Thạch là Trưởng khoa đầu tiên, TS Nguyễn Văn Dũng là Phó Trưởng khoa. Hầu hết đội ngũ giảng viên trẻ là những sinh viên lớp chất lượng cao được tuyển chọn từ các cơ sở đào tạo có uy tín như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong những năm đầu, Khoa Lịch sử đào tạo ngành Cử nhân Lịch sử, tuyển sinh từ năm học 2006 -2007 (K32) và dừng tuyển sinh từ K40. Từ năm học 2012 – 2013, tuyển sinh đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử (K38). Quy mô đào tạo của Khoa Lịch sử khoảng 500 sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng triển khai các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở. Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được đặc biệt ưu tiên trong giai đoạn này nhằm xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Khoa.

Hiện tại, trải qua quá trình xây dựng và phát triển gần 10 năm, Khoa Lịch sử đã khẳng định được uy tín trong và ngoài trường, trở thành một trong những cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử có chất lượng ở khu vực phía Bắc.

Đội ngũ cán bộ Khoa Lịch sử tính đến tháng 12 năm 2019 có 22 người, trong đó có: 02 PGS, 09 TS, 10 ThS, 01 CN; có 01 giảng viên hạng I (giảng viên cao cấp), 06 giảng viên hạng II (Giảng viên chính), 07 nghiên cứu sinh (02 NCS ở nước ngoài). Đội ngũ viên chức được biên chế thành 3 bộ môn: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới và Phương pháp dạy học Lịch sử. Chi bộ Đảng có 13 đảng viên. Bí thư chi bộ là đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Ban lãnh đạo khoa gồm: TS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa; TS Ninh Thị Sinh – Phó Trưởng khoa.

Về hoạt động đào tạo, Khoa Lịch sử đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử. Khoa Lịch sử đang triển khai mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam, dự kiến tuyển sinh vào năm 2020.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên Khoa Lịch sử đã triển khai nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, công bố hàng chục đầu sách, hàng trăm bài báo khoa học trong và ngoài nước.

Về công tác thi đua, đội ngũ cán bộ và sinh viên Khoa Lịch sử đã không ngừng phấn đấu về mọi mặt, luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộtrưởng, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Trong thời gian tới, phát huy những thành tựu đã đạt được, Khoa Lịch sử tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ;

– Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018;

– Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông đáp ứng nhu cầu của các trường phổ thông;

– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên cơ sở các định hướng nghiên cứu được xác định.

Giá trị cốt lõi của Khoa Lịch sử là “Chất lượng – Uy tín – Hội nhập”, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và kỷ cương”, Khoa Lịch sử quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, đóng góp vào sự phát triển chung của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Website Khoa Lịch sử HPU2

Bài viết khác

0978527421