Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

THÔNG TIN CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

1

TS Ninh Thị Sinh

Trưởng bộ môn, giảng viên chính

2

PGS.TS Phạm Văn Lực

Giảng viên cao cấp

3

TS Trần Thị Thu Hà

Giảng viên chính

4

TS Chu Thị Thu Thủy

Giảng viên chính

5

TS Nguyễn Văn Dũng

Giảng viên chính

6

PGS.TS Đỗ Thị Mùi

Giảng viên cao cấp

7

TS Thân Thị Huyền

Giảng viên

8

TS Nguyễn Văn Minh

Giảng viên chính

9

ThS Nguyễn Văn Nam

Giảng viên

10

ThS Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên

 

BỘ MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

1

TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Trưởng bộ môn, giảng viên chính

2

TS Nguyễn Thị Nga

Giảng viên chính

3

TS Nguyễn Thị Bích

Giảng viên

4

TS Nguyễn Văn Vinh

Giảng viên chính

5

TS Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Giảng viên

6

TS Cao Thị Vân

Giảng viên

 

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

1

TS Ninh Thị Hạnh

Trưởng bộ môn, giảng viên chính

2

ThS Phan Thị Thúy Châm

Giảng viên

3

ThS Hoàng Thị Nga

Giảng viên

4

ThS Chu Ngọc Quỳnh

Giảng viên

5

ThS Đặng Thị Thùy Dung

Giảng viên

6

ThS Hoàng Thị Thu Thủy

Trợ lý Giáo vụ, chuyên viên

7

ThS Đào Thị Thanh Tâm

Trợ lý Tổ chức, chuyên viên

 Tags:


Bài viết khác

0976.586.016