Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

ĐỘI NGŨ TRỢ LÝ VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

ThS Hoàng Thị Thu Thủy – Trợ lý Giáo vụ, Tổ chức

 • Trực tiếp tham mưu với trưởng khoa (hoặc phó trưởng khoa khi được trưởng khoa ủy quyền) và làm đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động đào tạo đại học chính quy thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của khoa.
 • Lưu giữ các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo thuộc phạm vi trách nhiệm của trợ lý giáo vụ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công.

Liên hệ: ĐT: 0976.586.016

     E-mail: hoangthithuthuy@hpu2.edu.vn

ThS Phan Thị Thúy Châm – Trợ lý Giảng dạy

 • Làm đầu mối và phối hợp với trưởng bộ môn, trợ lý giáo vụ xây dựng và theo dõi kế hoạch giảng dạy của khoa.
 • Làm đầu mối và phối hợp với các trưởng bộ môn, chủ tịch công đoàn lập kế hoạch dự giờ giảng viên.
 • Làm đầu mối và phối hợp với trợ lý giáo vụ, Trưởng bộ môn PPDH Lịch sử triển khai kế hoạch thực tập sư phạm; soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động tham quan học tập thực tế của sinh viên.
 • Triển khai các hoạt động liên quan đến việc cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.
 • Kê khai và tính giờ giảng dạy của giảng viên; làm các thủ tục thanh toán kinh phí cho giảng viên thỉnh giảng, thanh toán tiền chấm bài thi.
 • Viết các bản tin liên quan đến hoạt động giảng dạy để đăng tải lên website của khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công.

Liên hệ: ĐT: 0987.054.303

        E-mail: phanthithuycham@hppu2.edu.vn

TS Cao Thị Vân

 • Làm đầu mối, phối hợp với các bộ môn lập kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trình lãnh đạo khoa phê duyệt triển khai.
 • Làm đầu mối phối hợp với các bộ môn triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.
 • Làm đầu mối tổ chức hội nghị khoa học của giảng viên và hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học hằng năm.
 • Triển khai các văn bản của Trường về các hoạt động nghiên cứu khoa học, viết tập bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo.
 • Tham mưu với lãnh đạo khoa về các hoạt động nghiên cứu khoa học; chủ động tìm kiếm và cung cấp thông tin về các hội thảo khoa học ngoài trường để phổ biến cho giảng viên và sinh viên tham gia.
 • Làm thủ tục thanh toán kinh phí về các hoạt động liên quan đến mảng việc được phân công.
 • Viết các bản tin liên quan đến mảng việc do mình phụ trách để đăng tải lên website của khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công.

Liên hệ:    ĐT: 0827081024

     E-mail: caothivan@hppu2.edu.vn 

ThS Chu Ngọc Quỳnh – Trợ lý Học tập

 • Làm đầu mối tổ chức hội nghị học tập của sinh viên.
 • Cố vấn trực tiếp cho Câu lạc bộ sử học sinh viên, Câu lạc bộ Nghiệp vụ sư phạm và các chương trình: Sân chơi sử học, Hành trình di sản quê hương, Người giáo viên tương lai.
 • Viết các bản tin liên quan đến mảng việc do mình phụ trách để đăng tải lên website của khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công.

Liên hệ:    ĐT: 0983286693

     E-mail: chungocquynh@hpu2.edu.vn

ThS Nguyễn Văn Nam – Trợ lý Văn thể

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động văn nghệ, thể thao của viên chức và sinh viên trình lãnh đạo khoa phê duyệt.
 • Làm đầu mối triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao của cán bộ và sinh viên theo kế hoạch của khoa và trường.
 • Tham mưu với lãnh đạo khoa về các hoạt động văn nghệ, thể thao.
 • Làm thủ tục thanh toán kinh phí về các hoạt động liên quan đến mảng việc được phân công.
 • Viết các bản tin liên quan đến công tác văn nghệ, thể thao để đăng tải lên website của khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công.

Liên hệ:    ĐT:   0983286693

      E-mail: chungocquynh@hpu2.edu.vn

TS Chu Thị Thu Thủy - Trợ lý Chính trị

 • Theo dõi và tham mưu với lãnh đạo khoa về công tác chính trị - tư tưởng của viên chức và sinh viên.
 • Làm đầu mối triển khai các công văn của Nhà trường và Phòng CTCT - HSSV về lĩnh vực chính trị - tư tưởng của cán bộ và sinh viên.
 • Quản lý sinh viên tham dự các lớp giáo dục công dân - HSSV đầu khóa, đầu năm học, cuối khóa.
 • Quản lý sinh viên tham dự các buổi học tập chính trị, quán triệt nghị quyết; điểm danh viên chức trong đơn vị tham dự các buổi học tập chính trị, quán triệt nghị quyết do Nhà trường tổ chức.
 • Phụ trách công tác truyền thông; quản lý trang website, facebook của khoa; phối hợp với các đầu mối phụ trách các mảng việc để viết bài cập nhật tin tức hoạt động lên website của khoa. Trợ lý chính trị chịu trách nhiệm biên tập và trình lãnh đạo Khoa phê duyệt nội dung các bài viết được đăng tải lên website của khoa.
 • Làm đầu mối trực tiếp cố vấn cho các chương trình: Chào tân sinh viên, đại hội các lớp/chi đoàn sinh viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công.

Liên hệ:  ĐT: 098 8831119

      E-mail: chuthithuthuy@hpu2.edu.vn

 

TS Nguyễn Thùy Linh – CVHT K7A, K47B

 

Cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo Quy định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 611/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2).

Liên hệ:    ĐT: 0396010268

      E-mail: nguyenthuylinh@hpu2.edu.vn

 

ThS Nguyễn Văn Nam – CVHT K44, K45

Cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo Quy định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 611/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2).

Liên hệ:  ĐT: 0388602404

               E-mail: nguyenvannam@hpu2.edu.vn

 

ThS Đặng Thị Thùy Dung – CVHT K46, K48

Cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo Quy định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 611/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2).

Liên hệ:    ĐT: 0975019494

                 E-mail: dangthithuydung@hpu2.edu.vn

 Tags:


Bài viết khác

0978527421