Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

 

 

TS. Ninh Thị Hạnh

Phó Bí thư

 

TS. Nguyễn Văn Dũng 

Bí thư Chi bộ

TS. Ninh Thị Sinh

Ủy viên BCH 

     


Tags:


Bài viết khác

0976.586.016