Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GVC.TS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa

1) Quản lý và phát triển đội ngũ, công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá và phân loại viên chức thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

2) Hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển khoa theo từng giai đoạn;

3) Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học các ngành thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng (bao gồm cả hệ chính quy và VLVH);

4) Phụ trách các hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo phân công của Ban Giám hiệu;

5) Duyệt chi kinh phí từ nguồn giao khoán của Trường và các khoản thu khác;

6) Triển khai các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

Liên hệ: ĐT: 0987.002.279

              E-mail: nguyenvandung@hpu2.edu.vn

GVC.TS Ninh Thị Sinh – Phó Trưởng khoa

1) Quản lý các hoạt động hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; biên soạn và phát triển hệ thống học liệu phục vụ đào tạo;

2) Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo;

3) Quản lý công tác sinh viên; quản lý các câu lạc bộ thuộc khoa; các hoạt động thực tập, thực tế của sinh viên; các hoạt động văn nghệ, thể thao của sinh viên

4) Được toàn quyền quyết định các công việc khi Trưởng khoa uỷ quyền; báo cáo với Trưởng khoa về các công việc đã quyết định;

5) Tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị do khoa, trường tổ chức (thuộc thành phần), khi vắng mặt phải báo cáo xin phép.

Liên hệ: ĐT: 0904838411

              E-mail: ninhthisinh@hpu2.edu.vnTags:


Bài viết khác

0978527421