Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Thông báo số 01: Hội thảo khoa học chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường của Khoa Lịch sử

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA LỊCH SỬ                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-KLS

                                                                                     Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v tổ chức Hội thảo khoa học

“Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

 

Kính gửi:………………………………………………………………………………..

Trong những năm gần đây, trước yêu cầu bức thiết về đổi mới giáo dục và đào tạo, hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lịch sử ở các cấp Phổ thông, Đại học, Cao đẳng cũng đòi hỏi những sự thay đổi mới mẻ, đa dạng. Nhận thức thực tiễn này, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”.

1.Mục đích của Hội thảo

– Tạo lập một diễn đàn để các nhà nghiên cứu lịch sử, giáo dục học, các giảng viên, giáo viên phổ thông trao đổi những vấn đề thực tiễn trong quá trình công tác tại môi trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) và Trung học phổ thông (THPT), đóng góp vào việc cải thiện chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lịch sử đáp ứng yêu cầu mới.

– Đề xuất tăng cường gắn kết nội dung nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, kết nối chặt chẽ hơn nữa các thành tựu khoa học mới với hoạt động giảng dạy tại các cấp học.

– Là hoạt động chào mừng 50 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2 (1967 – 2017).

2. Nội dung của Hội thảo

– Những thành tựu nghiên cứu mới về lịch sử kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam.

– Một số xu hướng nổi trội trong nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, các cách thức tiếp cận, lí thuyết nghiên cứu mới.

– Giảng dạy lịch sử theo hướng tiếp cận năng lực người học thuộc tất cả các cấp học: Lí thuyết và thực tiễn vận dụng.

– Kinh nghiệm đổi mới chương trình, sách giáo khoa lịch sử từ thực tiễn thế giới và khả năng vận dụng ở Việt Nam hiện nay.

– Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn đổi mới giảng dạy lịch sử tại đơn vị công tác.

3. Đối tượng tham gia Hội thảo

– Các nhà sử học, các nhà nghiên cứu giáo dục lịch sử thuộc các trường ĐH, CĐ

– Các nhà quản lí giáo dục, giáo viên bộ môn lịch sử THPT tại các địa phương

4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

– Thời gian dự kiến: 8h00, thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017.

– Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32, Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thể thức, thời hạn và địa chỉ nhận bài viết

5.1. Thể thức bài viết Hội thảo

– Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ (font) Times New Roman, cỡ chữ (size) 13; Chế độ dãn dòng (Line spacing): Multiple 1.3; Căn lề (Margins): lề trên 2.5 cm, lề dưới 2.0 cm, trái 3.0 cm, phải 2.0 cm; Sắp hàng (Alignment): chọn chế độ Justified; Đánh số trang bên dưới, ở giữa. Chú thích sử dụng chế độ Footnote.

– Bài viết có độ dài không quá 12 trang, trong đó phần Tóm tắt dung lượng khoảng 400 – 500 từ. Phía dưới Chủ đề bài viết ghi rõ Họ tên tác giả, Chức danh/Học vị/Chức vụ, Cơ quan công tác, Địa chỉ e-mail và số điện thoại liên hệ.

5.2. Thời hạn và địa chỉ nhận bài viết

– Thời hạn gửi bài viết toàn văn: trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.

– Bài viết xin gửi về:

+ Ông Nguyễn Văn Vinh, email:nguyenvanvinh@hpu2.edu.vn, ĐT: 0986 935 408

+ Ông Trần Anh Đức, email: trananhduc@hpu2.edu.vn, ĐT: 01699 225 231

Bài viết của quý vị sẽ được in toàn văn trong kỉ yếu Hội thảo. Các bài viết chất lượng sẽ chọn lựa, phản biện để đăng tải trong Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. Thông tin chi tiết về Hội thảo xin xem trên website của Khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội 2 tại địa chỉ: http://khoalichsu.hpu2.edu.vn/

Rất mong nhận được bài viết từ quý vị.

Trân trọng !

                                                                                                                                BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                 Trưởng khoa

 

 

                                                                                                                          TS  Nguyễn Văn Dũng

Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421