Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển (Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023)

Trình độ đào tạo Mã ngành Tên ngành Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức
xét tuyển
Tổng chỉ
tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Đại học 7140218 Sư phạm Lịch sử PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 86 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
Đại học 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý (dự kiến) PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 260 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Địa lý, GDCD Toán, Lịch sử, Địa lý
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

Thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh Đại học 2023 vui lòng xem tại: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2023/ Tags:


Bài viết khác

Khoa Lịch sử tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam đợt 1 năm 2024

Khoa Lịch sử tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam đợt 1 năm 2024

Khoa Lịch sử tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam đợt 1 năm 2024 với hình thức Xét tuyển. Thời gian

10/03/2024

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018

13/05/2018

Thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Lịch sử năm 2021

Thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Lịch sử năm 2021

Thông tin về tuyển sinh ngành Sư phạm Lịch sử năm 2021 

09/04/2021

0976.586.016