Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy và thời gian, hình thức xác nhận nhập học đợt 1 năm 2022_nTags:


Bài viết khác

0976.586.016