Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

Ban Chủ nhiệm khoa thông báo:

 Nhà trường tạm thời hoãn trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với các sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2017. Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học ngày 09/10/2017 tại Phòng Đào tạo.
– Từ ngày 29/9/2017 đến trước trước ngày 09/10/2017, sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (nếu có nhu cầu) sẽ được Phòng Đào tạo cấp một số giấy tờ, cụ thể như sau:
 
1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
2. Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2017.
3. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2017.
Bài viết khác

0978527421