Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Nghiên cứu khoa học

Tập huấn phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (Research methodology/methods in social sciences and humanities)

Tập huấn phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (Research methodology/methods in social sciences and humanities)

Báo cáo viên: TS. Phan Quang Anh - Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) Vào 14h00 ngày 10/12/2021, Khoa Lịch

12/12/2021

Tập huấn lịch sử nghiên cứu vấn đề trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (Literature review in social sciences and humanities)

Tập huấn lịch sử nghiên cứu vấn đề trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (Literature review in social sciences and humanities)

Vào 14h00 ngày 3/12/2021, Khoa Lịch sử đã mời TS. Phan Quang Anh – Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ)

05/12/2021

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử năm 2020

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử năm 2020

Sau một quá trình nỗ lực nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Nga, vào hồi 8h30, ngày 30/11/2021, nhóm sinh

03/12/2021

Tập huấn cách thức viết tóm tắt và phần mở đầu của Bài báo Khoa học Xã hội và Nhân văn (Abstract and introduction in social sciences and humanities)

Tập huấn cách thức viết tóm tắt và phần mở đầu của Bài báo Khoa học Xã hội và Nhân văn (Abstract and introduction in social sciences and humanities)

Báo cáo viên: TS. Phan Quang Anh - Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) Vào 14h00 ngày 26/11/2021, Khoa Lịch

30/11/2021

Tập huấn cách khai thác các phông tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam để nghiên cứu Lịch sử Việt Nam hiện đại

Tập huấn cách khai thác các phông tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam để nghiên cứu Lịch sử Việt Nam hiện đại

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Kim Dung – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Vào 8h30 ngày 24/11/2021, Khoa Lịch sử đã mời TS. Nguyễn Kim Dung

25/11/2021

Tập huấn từ ý tưởng nghiên cứu đến câu hỏi nghiên cứu trong Khoa học Xã hội và Nhân văn (From ideas to research questions in Social Sciences and Humanities)

Tập huấn từ ý tưởng nghiên cứu đến câu hỏi nghiên cứu trong Khoa học Xã hội và Nhân văn (From ideas to research questions in Social Sciences and Humanities)

Báo cáo viên: TS. Phạm Hùng Hiệp - Research Coach in Social Sciences (EdLab Asia) Phan Quang Anh - Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại

22/11/2021

TS. Nguyễn Thị Bích nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở

TS. Nguyễn Thị Bích nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, Vào 8h30 ngày 16/11/2021, TS. Nguyễn Thị Bích (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề

17/11/2021

Tập huấn vấn đề đạo đức nghiên cứu và trích dẫn trong khoa học xã hội và nhân văn (Research Ethics and Citation in Social Sciences and Humanities)

Tập huấn vấn đề đạo đức nghiên cứu và trích dẫn trong khoa học xã hội và nhân văn (Research Ethics and Citation in Social Sciences and Humanities)

Báo cáo viên: TS. Phạm Hùng Hiệp - Research Coach in Social Sciences (EdLab Asia) ThS. Đinh Việt Hùng - Đại học Lao động và Xã hội Vào

14/11/2021

Ra mắt cuốn sách “Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế:  Kỷ yếu hội thảo khoa học”

Ra mắt cuốn sách “Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế: Kỷ yếu hội thảo khoa học”

Sau rất nhiều nỗ lực của tập thể giảng viên Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 2, vào những ngày cuối tháng 8,

08/11/2021

Giảng viên Nguyễn Thùy Linh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lịch sử

Giảng viên Nguyễn Thùy Linh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lịch sử

Sáng ngày 28/10/2021, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thùy Linh  – Giảng viên Khoa Lịch sử –  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

30/10/2021

Tập huấn: Những khái niệm cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn (Basic concepts in social sciences and humanities)

Tập huấn: Những khái niệm cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn (Basic concepts in social sciences and humanities)

Vào 20h00 ngày 22/10/2021, Khoa Lịch sử đã mời TS. Phan Quang Anh – Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ)

27/10/2021

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Phát triển cây ăn quả gắn với việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở vùng Tây Bắc”

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Phát triển cây ăn quả gắn với việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở vùng Tây Bắc”

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào 15h00 ngày 26/10/2021, PGS.TS. Đỗ Thị Mùi đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ

27/10/2021

Tập huấn xuất bản phẩm khoa học quốc tế (information regarding academic publishing)

Tập huấn xuất bản phẩm khoa học quốc tế (information regarding academic publishing)

Vào 20h00 ngày 15/10/2021, Khoa Lịch sử đã mời TS. Phạm Hùng Hiệp - Research Coach in Social Sciences (EdLab Asia), chia sẻ những thông

17/10/2021

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Sau một quá trình nỗ lực nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Đỗ Thị Mùi, vào hồi 8h30, ngày 5/10/2021, nhóm sinh

05/10/2021

Kinh nghiệm về công bố bài báo quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Lịch sử

Kinh nghiệm về công bố bài báo quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Lịch sử

Vào 14h00 ngày 10/9/2021, Khoa Lịch sử đã mời TS. Vũ Đức Liêm, giảng viên Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội, chia sẻ về

12/09/2021

Kinh nghiệm đăng ký, triển khai đề tài khoa học công nghệ Nafotested lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn

Kinh nghiệm đăng ký, triển khai đề tài khoa học công nghệ Nafotested lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn

Vào 8h30 ngày 07/9/2021, Khoa Lịch sử đã mời PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, giảng viên Khoa Việt Nam học, Trường ĐHSP Hà Nội,

12/09/2021


0976.586.016